Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 ALLEREERSTE BEGINSELEN der
A. Een deel van Zwitfcrland, der Nederlanden
,en van Frankrijk.
V. Vloeiden uit deze kerkhervorming ook groo-
te »veranderingen in het ftaatkundig ftelfel van
Europa voort?
A. Ja, het hof van Rome verloor door dezelve
deszelfs heerfchappij over een aanzienlijk deel van
Europa.
V. Hoedanig was het met de wetenfchappen
federt de kerkhervorming gefteld?
A. Dezelve begonnen algemeen te herleven,
terwijl in alle vakken groote mannen te voorfchijn
traden, welke door hunne ontdekkingen, of uit-
ftekende' geleerdheid, eenen onfterfelijken roeii.
verwierven.
V. Gaf de kerkhervorming ook aanleiding tot ''
oorlogen?
A. Ja, en wel tot den zoogenaamden
in Zwaben; den Smalkaldifchen oorlog, en eindelijk
den dertigjarigen oorlog.
V Hoedanig- was het met de Nederlanden ge-
field?
A. Deze, in het begin van dit tijdvak'
onder de heerfchappij van Spanje gekomen zijnde,
zochten het dwangjuk, af te fchudden.
V. Mögt hen dit gelukken?
A. Ja; zij vonden in Willem I, prins van
Oranje, eenen aanvoerder en befchermer, door wiens
hulp zij hunne vrijheid handhaafden, en die zich
daardoor den naam van Fader des Vaderlands
waardig maakte.
V. Hoe lang hadden de Nederlanders te kam-
pen, alvorens zy hunne vrijheid verkregen?
A. Tachtig jaren; na welken tijd zij bij den
Munfterfchen vrede, voor vrij en onafhankelijk
werden verklaard.
V.