Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
edelman, die, na colombds, dit werelddeel be-
zocht.
V. Had de ontdekking van Amerika eenen gün-
stigen invloed op den handel van Europa?
A. Ja; men ontving uit Amerika, behalve eene
groote hoeveelheid der edeltle metalen, onder-
fcheidene voortbrengfelen, die aan Europa geheel
vreemd waren.
V. Welke waren deze voortbrengfelen?
A. Onder anderen verdienen de aardappelen
eene voorname plaats, terwijl men van daar den
köffijboom , den tabak en het fuikerriet overbragt,
V. Weike belangrijke gebeurtenis had er bijna
gelijktijdig met de ontdekking van Amerika plaats?
A. De kerkhervorming, die in het noorden
van Duitschland, door martin luther. Voor-
malig Augustijner monnik en hoogleeraar te Witten-
berg, eenen aanvang nam.
V. Wat had hiertoe voornamelijk aanleidi^ig ge-
geven?
A. Het verkoopen der aflaten door zekeren
Dominikaner monnik tetzel.
V. Vond martin luther. in de hervorming
der kerk navolgers?
A. Ja, zwl'ngli, 0ecalampadiü3, calvijn
en anderen in Zwitferland.
V. Wat had dit alles ten gevolge?
A. Dat eene vrijere wijze van denken, waarbij
men geen onder gezag dan dat der heilige fchrifc
erkende, .in onderfcheidene landen van Europa
een heilzaam licht verfpreidde.
V. Welke landen omhelsden luthers leerftellin.
gen?
A.^ Eén. groot gedeelte van Duitschland, Zwe-
den en Denemarken.
V. En die van zwingli en calvijn? .
Ca A.