Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•so ALLEREERSTE BEGINSELEN deh
A. Onder de regering van keizer jtaximiliaan.
V. Met .^yien ging de keizerlijke waardiglieid
in het h)tis van Oostenrijk over?
A. Met rüdoi.f van habjburg.
V. Welke regeringsvorm verkreeg het Duitfche
rijk in dit tijdvak?
A. Het ontving eene gevestigde (laatsregeling
en werd in tien kreitfen verdeeld, onder welke
de Bourgondifche kreits , de Nederlanden in zich
bevattede.
V. Onderging het Duitfche rijk destijds geene
groote verliezen?
A. Het moest deszeifs regten op Italië laten
varen, en de onafhankelijkheid der Zwitferfche kan-
tons erkennen.
V. Hoedanig was het met Spanje gefield?
A. Verfcheidene Christen-vorflen drongen van
tijd tot tijd in hetzelve door, en vernietigden
voor het grooter deel, de magt der Sarracenen,
zoodat hun niets meer dan het koningrijk Grenada
overbleef.
V. Wie ontrukte den Sarracenen het koningrijk
Grenada ?
A. FERDiNAND de Katholijke, welke hierdoor
meester van geheel Spanje werd, terwijl Portugal
deszelfs eigene koningen bleef behouden.
V. Welke was de gelleldheid van Frankrijk
omtrent dien tijd?
A. Hetzelve was gedurig in oorlog met Enge-
land, finds de hertogen van Normandië zich op
den Engelfchen rroon hadden geplaatst.
V. Voerde Frankrijk deze oorlogen met geluk-
kig gevolg?
A. Neen, de Engelfchen veroverden hetzelve
bijna geheel en wilderi het met hun rijk vereenigen.
V. Onder' wien werd Frankrijk van de heer-
fchappij der Engelfchen verlost?
A.