Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
A. Van eenen hunner vorden, osman genaamd,
die de grondlegger van hec Osmanifche of Octo-
manifche rijk was.
V. Welke veroveringen maakcen zij?
A. Zij vermeesterden hec overfchor van hec
Griekfche rijk in Europa, terwijl de ftad Kotiflan.'
tinopokn, voor de kracht hunner wapenen bukken
moest.
V. Was die alles van geene gewigtige gevolgen
voor Europa ?
A. Ja, door den inval der Ti rken in hetzelve,
kwamen verfcheidene Griekf.-he geleerden in het
Westersch rijk eene Ichuilplaais z( eken.
V. Door wie werden de Tui ken in hunne ze-
gepraal geftuit?
A. Door de Rusfen en Hongaren.
V. Wie was de eerde alleenheerfcher van Rus-
land?
A. IwAN BASILOWITZ.
V. Welk verbond werd er omtrent dezen tijd
in Duinchland geiloten?
A. Het Hanze-verbond.
V. Wat had hetzelve ten doel?
A. De befcherming van koophandel en zeevaart,
V. Hoe werd het gedicht?
A. Door eenige deden, welke door de gunst
des keizers, den rang van Frije-rijksfleden ver-
wierven.
V. Wat gaf aanleiding tot de wanorde en bin-
nenlandfche oorlogen, welke destijds in het Diüt-
fche rijk plaats grepen?
A. Het zoogenaamde vuistregt,
V, Wat is eigenlijk hec vuistregt?
A. Eene vergunning, om na gedane uitdaging,
wraak te nemen op de partij, waardoor men zich
beleedigd achtte.
V. Wanneer werd het vuistregt afgefchaft?
A<