Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. ag
»«r a»n de hoogefchool te Oxford, verdienen met
regt dezen naam.
"V. Welke geleerden trof men onder de be-
woners van Duitsghland aan ?
A. Otfried, eginhard, lambert van Afchaf'
fenburg, wittekimd , ditmar en gerbert.
V. En welke geleerde vrouw?
A. Roswitha, eene non, in het ftlft Gandert-
'htim.
VIJFDE TIJDVAK.
Vraag. Waarmede vangt dit vijfde tijdvak aan?
Antw. Met de kruistogten.
V. Wat zijn kruistogten?
A. De togt der Christenen naar het Heilige-
land, om hetzelve aan de magt der ongeloovigen
te ontrukken.
V. Waarvan ontleenden de kruisvaarders hunnen
ïiaam ?
A. Van het roode wollen kruis, dat zij, die aan
deze togten deel namen, op de fchouders droegen.
V. Slaagden de kruisvaarders in hun oogmerk?
A. In den beginne ja; maar, lacer gingen al hun-
ne overwinningen verloren, zoodat zij op het einde
der dertiende eeuw, hun doel geheel moesten op-
geven.
V. Welk voordéel hebben deze kruistogten voor
Europa opgeleverd ?
A. Verfchillende nuttige kundigheden werden
meer algemeen verfpreid, terwijl men met de
voortbrengfelen van Azië beter bekend werd, van
waar onderfcheidene nieuwe planten en ooftfoorten
tot ons overkwamen.
V.