Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 ALLEREERSTE BEGINSELEN der y
V. Had Europa destijds niet veel van derzel-
ver oorlogzuchtigen aard te lijden?
A. Neen; zij waren toen niet meer zoo te
duchten, dewijl het rijk der kalifen in Azië,
inwendig allengskens verzwakte, en de eene ftaat
na den anderen zich van hetzelve affcheurde.
V. Door wie ging hun rijk te niet?
A. Door de Turken of muzelmannen.
V. Wat waren dit voor volkeren?
A. Krijgslieden van Tartaarfchen oorfprong,
welke federt lang onder de Sarraceenfche legers
dienden. .
V. Was het verval van het rijk der kalifen
voordeelig voor het Griekfche keizerrijk?
A. Neen; hetzelve werd door inwendige on-
lusten, godgeleerde twisten en invallen van vreem-
de volkeren hevig gefchokt.
V. Hoe ging het met de bisfchoppen van
A. Deze namen in magt toe, federt dst
PEPiN, de vader van karel J)en grooten, hen
met eene aanzienlijke landftreek in Italië had be-
giftigd.
V. Welke geleerde Grieken leefden in dit tijd-
vak?
A. Keizer t.eo , de wijsgeer; zijn zoon kon-
stantijn Porfyrogenitus en photiüs, patriarch van
Kenfiantinopolen,
V. Op welke wetenfchappen hadden de Ara-
bieren zich voornamelijk in dit tijdvak toegelegd?
A- Op de geneeskunde, de gefchiedenis, de
wijsbegeerte en de wiskunst.
V. Welke waren hunne beroemdfte wijsgeeren
en geneeskundigen?
A. RhAZES of AL RASI CU AVICENNA of IBN
61NA.
V. Telde Engeland ook geene geleerden?
A. Ja, hun koning alfred , en erigena , leer-
Mt