Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALLEREERSTE BEGINSELEN wr
V. Door wien werden zij in hunne overwin-
ningen peftuit?
A. Na, over de Pyrcncën in het rijk der Fran-
ken te zijn doorgedrongen, veerden zij in den
flag bij Tours, doofden dapperen veidhecr der
Franken , karel martel , volkomen geflagen.
V. Welk rijk begon thai.s in Europa het over-
wigt te vei krijgen?
A. Flet Frankifche rijk, dat door koningen
geregeerd werd, welke nogtans, als het ware, onder
de voogdij van opperhofmeesters ftonden.
V. Wat deed pepin, de zoon van karel martel f
A. Hij ftiet childerik III, die den koninklij-
ken titel voerde, van den troon.
V. IVIet welk oogmerk gefchiedde dit?
A. Om zijnen zoon en opvolger, karel den
CRooTEN, door de Romeinen tot keizer van het
westen te laten uitroepen.
V. Hoedanig was het met het Christendom in
dit tijdvak gefteld ?
A. Hetzelve breidde zich al meer en meer
uit, ja drong in de zevende eeuw tot in Sina
door.
V. Welke voorname fchrijvers hebben in dit
tijdvak geleefd?
A. Beda, een Engelschman; warnefriei>, een
Longobard en eginhart , een Duitfcher.
VIERDE TIJDVAK.
Vraag. Welke ftaten bevatte het Frankifche rijk
kij den aanvang-van dit tijdvak?
Antw. Behalve Frankrijk, een gedeelte van
Spanje t geheel Italië t Duitschland en de Neder-
landen.
V.