Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 ALLEREERSTE BEGINSELEN dbïi
V. To: hoe ver loopt het zesde tijdvak?
A. Van coLüMBüS tot op onzen tijd.
V. Hoe veel jaren bevat hetzelve?
A. Thans (1825), 333 jaren.
EERSTE TIJDVAK.
V. Welke merkwaardige gebeurtenis had er on-
der de regering van keizer augijstus plaats?
A. De geboorte van J. C., ftichter van
den Christelijken godsdienst.
V. Hoedanig was de regering van keizer au-
gustus voor het Romeinfche volk?
A. Over het algemeen genomen, gelukkig.
V. Bleef dit altijd zoo?
A. Neen, tiberius, caligula en nero, op-
volgers uit zijn geflacht, ontzagen zich niet de
eer, de bezittingen en het leven hunner onder-
danen aan te randen.
V. Onder .welke regering namen de zaken ein-
delijk eenen gunftigen keer?
A. Onder die van flavius vespasianus, en
zijnen menschlievenden zoon titus.
V. Welke keizers hebben nog in dit tijdvak
bijzonder uitgemunt?
A. hadrranus, trajanus , en de beide anto-
ntjnen.
V. Welke belangrijke gebeurtenis had er onder
de regering van keizer titüs vespasianus plaats?
A. De verwoesting van den tempel te Jeru-
salem, en het ten onderbrengen van het Joodfche
volk, dat, federt lang, de overheerfching der
Romeinen moede, zich aan hen zocht te ont-
trekken,
V.