Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
V. Hoedanig was het met Griekenhnd in dit
tijdvak geïleld?
A. Metzelve bereikte zijn vorig aanzien niet
meer, offchoon ,de Griekfche taal, zeden en ge-
woonten , federt de verdeeling van alexander ,
algemeen heerfchende werden : eindelijk kwam het,
op het laatfte gedeelte van dit tijdvak, onder de
heerfchappij der Romeinen.
V. Hoe ging het met de Romeinen in dit
tijdvak ?
A. Deze volkeren, die tot nog toe fiil waren
geweest, namen van tijd tot tijd al de ftaten en
rijken in, die na den dood van alexander waren
opgekomen.
V. Wat deden zij meer?
A. Zij vermeesterden Tarente en verwoestten
vervolgens Karthago, waarna zij hnnne veroverin-
gen in Azië, Europa en Afrtka voortzetteden,
alwaar alles voor de kracht hunner wapenen moest
bukken.
V. Troffen zij nergens eenigen tegenftand?
A. Ja, de Germanen en Parthen hielden zich
met roem tegen hunne heerschzucht ftaande.
V. Wat was het gevolg van deze over-
winningen?
A. Dat het volkskarakter der Romeinen allengs-
kens begon te verbasteren, dat hunne oude va-
derlandsliefde verdoofde, en zij zelve oneenig
werden.
V. Welk land werd het tooneel van burger-
oorlogen ?
A. Italië, en wel door de grenzelooze
eer- en heerschzucht van mariüs, svlla en later
van catilina, welke oorlogen onder pompejuï
en cesar, met nieuwe woede weder uitbarstten.
V. Wanneer namen dezelve een einde ?
A. Toen het lot van pompejus op de velden
B van
/