Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 ALLEREERSTE BEGINSELEN dbïi
ZESDE TIJDVAK.
Vraag. Waarmede begint het zesde tijdvak?
Antw. Met de verovering van het Perzifché
rijk door alexander den grooten, waarna hij
lot in de Indien doordrong.
V. Wa> deed deze atexander .verder? >
A. Hij liet verrcheidene (leden aanleggen, waar-
vanin/ï^jp/^, naar zijnen naam genoemd,
de voornaamde (lad was. .
V. Hield de monarchij van alexander lang
ftand ?
A. Neen, na zijnen dood eindigde dezelve
zoo fpoedig als zij was ontdaan.
V. Waardoor ontdond dit?
A. Uit de gedurige oorlogen, welke de voor-
malige veldheeren van alexander, die het rijk na
Zijnen dood onder zich gedeeld hadden, tegen el-
kander voerden.
V. Onderging het lot der foden bij dezen om-
keer van zaken geene verandering?
A. Ja, in Egypte werden zij onder de regering
der ptolomecrs geduld en befchermd, men ver-
taalde zelfs hunne H. fchriften voor de boekerij
van ptolomeus pitiladelphus in de Griekfche taal.
V. Hoe ging het met de Joden in Syrië?
A. Deze werden aldaar onder de regering van
ANTioCHus Epiphanus verdrukt en om de uitoefe-
ning van hunnen godsdienst vervolgd.
V. Wat was het gevolg hiervan?
A. Dat zij onder de Maccabeërs, die hen ten
llrijde voerden, opdonden en zich weder vrij en
onafhankelijk maakten; welke vrij- en onafhanke-
lijkheid, zij honderd jaren behielden.
V.