Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
A. Aeschtlus , de eerfte die hec treurfpel met
waardigheid bearbeidde; sofokles en euripides ,
die hetzelve meer roerend en treffend maaitten;
aristofanes , een blijfpeldichter en piwdarus , een
vervaardiger van verhevene oden en zegezangen.
V. Wellte groote redenaars?
A. isokrates, benevens zijne leerlingen Demos-
thenes , theopompus en efords ; voortspytha-
goras,, s0krate9, plato, herodotus van Halicar-
tiasfus de vader der gefchiedenisfen, xenophon en
hippokrates.
V. Hoe ging het met de Romeinen in dit
tijdvak ?
A. Met den bloei en val der Grieken begonnen
de Romeinen eenen hoogen trap van aanzien te
bekomen.
V. Welke waren hunne bedrijven?
A. Zij namen een republikeinsch beftuur aan en
voerden den oorlog tegen de Samniten zeer ge-
lukkig.
V. Van welk rijk vinden wy In dit tijdftip voor
het eerst gewag gemaakt?
A. Van het Sinefche rijk dat, toen nog onbe.
kend, zich naar den oostelijken kant van Azië uit-
breidde.
V. Beftond hetzelve dan voorheen niet ?
A. Ja, maar het begon in dit tijdvak eerst eenig
aanzien te bekomen.
V. Aan welk groot man had Sim zijnen gods-
dienst en zedeleer te danken ?
A. Aan CONFUCIUS, eeu zeer wijs en voorzigtig
wetgever.
ZES-