Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. ii
ter van numitor , <Ile door zijnen broeder amuliüs
van den troon werd geflooten.
V. Op hoedanig eéne wijze werd Bjitno be-
volkt?
A. Romulus maakte hetzelve, na zijnen broe-
der REMUs te-hebben gedood, tot eene vrijftad,
waardoor eene menigte fiecht volk, dat elders om
misdrijf verdreven was, zich aldaar neder-
zettede. , '
V. Breidde Rome tich tiit t
A. Ja, het werd weldra de hoofdftad van een
magtig koningrijk, dat »au andere rijken wet-
ten gaf.
V. Behield Rome lang het koninklijk beftiiiir?
A. 509 jaren vóór de geboörte van J C. fchaf-
ten de Romeinen voor altijd het koninklijk beduur
af en voerden de gemeenebest - regering in.
V. Hoedanig was het met de zeden der Romei-
nen in die tijden gcKeld ?
A. Niet zeer gunftig; zij gaven zich aan aller-
lei bijgeloovigheden en ondeugden over.
V. Welke rijken zag men omtrent dezen tijd
ontdaan ?
A. Een nieuw Asfyrisch, Babylonisch en Me-
disch rijk.
V. Voor welke volkeren werden deze rijken
geducht ?
A. Voor de beide Israëlitifche rijken, welke be-
nevens eenige andere naburigen vernietigd werden. '
V. Bleven deze drie rijken daud houden?
A. Neen, eer dit tijdvak nog was verloopen,
gingen zij reeds te niet.
V. Hoedanig was het met Griekenland in dit
tijdvak gefteld ?
A. Hetzelve had inmiddels ook het koninklijk
beduur afgefchaft en eene gemeeuebest-regering aan-
genomen,
V.