Boekgegevens
Titel: Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Auteur: Kirchdorffer, J.S.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200131
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerste beginselen der algemeene geschiedenis, voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. . %f
A. Deze trokken zuidwaarts naar /irabië en
Afrika.
V, En die van jafetii?
A. Zij verrpreidden zich meer naar fiet .noorden
van Azië en van daar naar Europa.
V. Welke lerens wijze leidden deze onderfchei-
dene,voIkftammen?
A.' Een nomadisch- of herdersleven.
V. Bleef dit lang zoo?
A. Neen; weldra dwong nood, geweld en bij-
geloof, hen het zwervend leven vaarwel te zeggen.
V. Wat was het gevolg hiervan?
A. Dat zij zich onder de heerfchappij van en-
kele ftamhoofden begaven, waardoor eenige kleine
flatcn geflieht werden.
V. Welke'ftaten werden er geflieht?
A. Babel en Asfyrsë.
V. Wie was deszelfs eerde Koning?
A. Nimrod, de kleinzoon van cham, een ge-
oefend jager.
V. Waar was het koningrijk Babel gelegen?
A. Aan den Eufraat.
V. Wie was de ftichter van het rijk van Asfyriël
A. Assur, de zoon van sem en de grondlegger
van de (lad Ninive.
V. Wie was deszelfs eerfte Koning?
A. Ninus.
V. Waar was hetzelve gelegen?
A. Aan den Tigris,
V. Levert de gefchiedenis iets belangrijks van
deze beide rijken op?
A. Neen; zij zwijgt van derzelver verdere lot-
gevallen.
V. Door wie werd Egypte bevolkt?
A. Door de nakomelingen van cham.
V. Wie was de eerfle koning van Egypte?
A. Menes.
A3 V.