Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scanScanned page
BLI
Bij de vit geefster dezes ziet mede
het licht:
A. J. LASTDRAGER. Tafereel der omwenlc-
lingen iii Europa, in eoiie Tolgreeks van kaar-
ten , Prijs in 80. of Allnsformaal f2 90 thans/" 1,90.
Dr. AUG HERM. NIEMEIJER Orerzigt der
A)g Geschiedenis der Opvoeding en van het Ou •
dei wijs ; benevens eeue meer bijzondere opvoed
kundige karakleikunde der 18e Eeuw tot O))
onxen tijd: uil het hoo^dwiXsch èoor D. Bvddingh
met Portret en LeTensbeachrijTing van den schrij-
ver.....• . Prijs / 1,80 thans J 0,90.
J. DE VLETTER. Meuwe verzamoling van.
honderd leerzame verhalen voor kinderen , een
Leesboek voor de scholen Tweede Brnk f 0,30.
Schets van de Geschiedenis des Vaderlands
Tweede vermeerderde Uitgave . . . /0,15.
Eenvoudig Rekenboekje voor eerslbeginnenden,
bevattende de hoofdregelen in onbenoemde go-
tallen ............/ 0,12J.
H. G. BACKER. Beknopte schets van de gron-
den der Ifederduitsche Taal in
ivoordfo Icn dienste der lagere scholen, f 0»10.