Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
o. Is zij enz. en werd zij, zie d.
p. Moeder, als zij was; edel man, als hij is, is
eene spraakwending, die thans meer en meer in
zwang raakt, en ook door onze groote schrijfster
Mevr. Bosboom-Todssaint gebezigd wordt. Oüde-
mans, M. v. N. T. II dl. bl. 137 heeft er veel tegen,
r. Stroomen is niet bedrijv. Men kan de tranen
wel laten stroomen.
, s. Weenende is hier deftiger dan schreijende.
t. Hij kan hier niet op den overledene terugwijzen.
u. ecrbewijzingen, bewezen.
V. Geworden blijft zoo veel mogelijk achterwege.
299a. Het eerste gedeelte van dit 1\°. is een kernachtig
gezegde, dat wij, zoo ons geheugen ons niet
bedriegt, van den, helaas! zoo vroeg ontslapen,
weisprekenden en geleerden van Senden hoorden,
ook onze geliefde Leermeester, wien wij ook in
het Taalkundige veel te danken hebben.
b. Behoeven en te moeten zegt hetzelfde. .
300a. Met hetwelk, dan zou men met het denkbeeld
te kampen hebben; daar dit echter met rampen
en tegenspoed plaats heeft, moet het wezen waar-
mede of met welke.
b. Vechten is hier te plat; kampen of worstelen.
c. Zich is wederkeerend voornw. en voert de werking
op het onderwerp terug; elkander is onderling-
wederkeerig: de eene den anderen.