Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
f. Tol dat de burgetneester kwam en de dokter,
en niet kwamen.
Oudtijds schreef men: tot die keijzer fier,
Comen ende oec yoen.
Zie de aanteekeningen van D'. Jonckbloet op: Ka-
rel de Groote en zijne XII Pairs dl. III 1844
van de vereeniging enz. Oude Nederl. Letter-
kunde bl. 225. Deze Geleerde maakt opmerkzaam
op die constructie en zegt: »thans zou men het
werkwoord komen, dus geplaatst, enkelv. bezigen:
Onze ouden dachten er anders over."
Wij wenschten, dat D'. Jonckbloet er bijgevoegd
hadde, welke der twee vormen de beste is.
g. Rijdende cavalerie Ie paard; dubbele por te brisëe
deur, Keulsch eau de cologne water, ontwerp
concept reglement enz. zijn van die drie dubbel
overtollige uitdrukkingen, welke men zorgvuldig
vermijde.
h. Erkennen, zou hier beteekenen dat de doode zich
voor een' vriend uitgaf en de dokter hem als
zoodanig aannam ; het moet hier dus wezen: her-
kennen, wederkennen.
i. Een ouden vriend, student, is een vriend of een
student, die oud van jaren is; oud vriend, oud
student, een vriend van ouds; iemand, die vroe-
ger student was.
k. Na den dood is men niet meer onderhevig aan
ziekte.
l. Beginsels, volgens D'. Nassad, eerste gronden,
beginselen, grondregels, principes.
m. Waar christen Weiland Spr. I § 188. Deze zin is lam,
omdat het onderwerp christen zonder gezegde staat.
n. Varen wordt thans dikwijls van rijtuigen gebe-
zigd, ofschoon het eigentlijk bij schepen behoort;
wagens rijden. Met den wagen gekomen, is vol-
doende.
3