Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
c. Van de door den enz. Dergelijke opeenstape-
ling van voorzetsels veroorzaakt onduidelijkheid en
hardheid. Weiland 11 dl. § 205.
d. Daarom wordt gebruikt, wanneer er reden gege-
ven is of wordt; hier is geen besluit maar eene
tegenstelling, dus moet het echter, evenwel, of
nogtans wezen.
295a. Dit is een staaltje van briefstijl, zooals men het
maar al te dikwijls aantreft, zelfs van jonge lie-
den, die zich beroemen Fransch, Duitsch en En-
gelsch geleerd te hebben. Dit is nu nog geen
verstaan, maar ware het ook, het ziet er met
de kennis der Moedertaal bij Jonkers en Freu-
les, Jongeheeren en Jongedames bedroefd uit.
Bomhoff. Mag. v. Taalk. lil dl. bl. 220 heeft
ongelukkig te zeer gelijk. Wij hebben nog als
rariteit een briefje van een' Surnumerair, later
ergens Ontvanger geworden, hetwelk begint:
Zout uw mijn het bijleggend stuk willen co-
piëre enz.
b. Beleefdheidshalve moet men het genoegen, dat
wij iemand willen doen, als ons gedaan wor-
dende voorstellen.
c. Ik komt het laatste, doch bij de vervoeging gaat
de eerste persoon voor den tweeden, en deze
voor den derden: hij en ik (wij) gaan; gij en
hij (gijlieden) gaat enz.
d. Verzoeken heeft hier den persoon in den 3den
naamval.
(?. Inconsequentie, AnnUEd, Aan gij Aan je, straks
•misschien/y en jouiv. Het is waar, wat Dr.
Nassau schreef, dat het gebruik nog altijd in de
keuze der voorn. w. weifelt, tot groot ongerief
voor elk beschaafd mensch.
f. Duitsch-boekh. enz. Wij meenen dat Duitsch
hier bijv. naamw. is, behoorende bij boek en