Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
doelde ouders zullen missehien al te veel van het
pleizier van hun jongelje zien, hem te veel plei-
zier zien maken; doch vreugde aan hem bele-
ven is iels adders.
'i'dOa.Was heerschende, wordt soms afgekeurd, omdat
het eene Engelsche constructie zou zijn.
h. De gastheer laat zijne gasten de voeten was-
schen, dan verrigten de gasten de werking, zij
wasschen zich zeiven de voeten, de gastheer geefC
slechts het daartoe noodige.
De gastheer laat zijnen enz. dan ondergaan de
,gasten de werking, dan worden hun de Voeten
door anderen gewasschen.
291a. Liet zijne enz. dan worden de schelpen door
de soldaten verzameld; liet zijnen enz. dan wor-
den de schelpen door anderen voor de soldaten
opgeraapt.
b. Aan het slot zijn te veel werkwoorden, en het
wordt door overmaat van duidelijkheid onduide-
lijk.
292 kwalijk handelen, wanneer men dit
met ons als z. n. w. wil nemen, anders j?ie/te
handelen, even als later met te verrigten.
293a. Hier wordt niet de mensch in het algemeen be-
doeld, en dus hebben wij het onz. genomen, an-
ders een' edelen enz. ofschoon Weila.nd 1 dl.
§ 188 hier ook wel van toepassing kon zijn.
b. Staat de dood zoo als de genius staat, dit laatste
is dus 1° naamval.
c. Misschien was het laatste nog heter: do onuit-
bluschbare fakkel van een nieuw leven enz.
293a. Men zegt wel ter dood, of tot den dood toe be-
droefd, doch de wond was hier wezentlijk c/oo-
dende.
b. Daar Prins Willem het onderwerp is van riep,
moet iiij noodwendig vervallen.