Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
zijn, doch dan schijnt in hel leven oi op het le-
venspad verzwegen. Hier gebrnilte men later of
daarna.
b. Een bestand wordt gesloten, maar tot iets wordt
besloten of een besluit genomen.
c. Stelt men de landen gepersonifieerd voor, dan zijn
ze meestal vrouwelijk, dus: Spanje, Europa, zij.
d. Ors of orse, benaming van hengst in den rid-
dertijd. Jan van Helu:
Starke orsse, die men daeran spien
Dede men den waghen vorwaert tién.
Het is dus van den ors, of van het paard op
den ezel — een vernederende overgang — ge-
^ stapt. Toen ors in onbruik geraakte, werd het
spieekw. van den os enz. doch dan heeft het
geen' zin. Klüit heeft, zoo wij meenen, dit
spreekw. het eerst aldus opgehelderd.
Dij Tcinmans Spreekw. ontbreekt het.
288 Het woord overvloeijen wordt, meenen wij, wel
van voortbrengsels gezegd: het land vloeit over
van melk en honig; van levende voorwerpen ge-
bruike men: overvloedig of in overvloed.
289fl. Die jongen kon een ledig zittende wezen, en toch
vol streken. Ledig zegt men van levenlooze voor-
,, werpen , waarin niets is,
6. Op den weg, beter langs of bij.
c. Cigaartjes rooken, dat zullen haast de kinderen
in de wieg al doen.
d. Een wijnglas is een glas om daaruit wijn te drin-
ken; een glas wjn of wijns (Lees vooral te
Winkel M. v. T. 111. dl. bl. 102) is een glas
met wijn gevuld.
e. Er is er, of daar is er, die zeggen enz. deze
uitdrukking wordt door Huijdecoper, Proeve H dl.
bl. 325 en Klüit voor fraai en goed gehouden.
f. Pleizier is in dezen volzin te plat. De hier be-