Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
»Daar nu deze werken in onderscheidene punt
•1 uileenloopen, en soms, wat in liet eeneaangeprez'
» en als regel voorgesteld , door liet andere gelaakt i
»voor eene kapitale fout aangerekend wordt; daar di'
»ten gevolge de Onderwijzer soms, tot zijn leedwczei
»moet ervaren, dat jonge lieden, door hem onderw
»zen, bij een examen, dat zij moeten ondergaan, c
«tot eene inrigling, door het Gouvernement geve
»tigd, toegelaten te worden, onderscheidene fout
»begaan, alleen daardoor, dat den Onderwijzer n
»bekend was, welke spraakkunst ddér als geldig f
»oordeeld werd: zoo wordt door de Afdeeling Kaï
»pen van het Ned. Onderw. Genootsch. voorj
»steld, of deze zaak ook van genoegzaam belang z
• kunnen geacht worden, om dezelve bij de aanstaan
»Algemeene Vergadering ter sprake te brenge
»en op grond van het aangevoerde aan te dringen, (
»van wege het Onderwijzers-genootschäp der IIoo
»Regering de wensch worde kenbaar gemaakt, df
»ter wegruiming der bestaande nioeijelijkheden en l
»bevordering eener gewenschte eenparigheid in dez
»van Hooger hand maatregelen mogten in het werk t
»steld worden. —"
Het was daarbij de bedoeling des voorstellers no
der Afd., die het voorstel gretig lot het hare maakt
de goede uitkomsten der navorschingen op het gebi
der laai te verwerpen, maar, zoo als zij ook op ee
belangstellende aanmerking van het bestuur der V<
eeniging Overijssel, — »dat de maatregelen, door
Hooge Hegering lot het bevorderen van eene gewensc
to eenparigheid genomen, niet zijn Ingetrokken
dus als nog beslaande moeten worden beschouwd"
antwoordde, om de benoeming van eene Commissi
uit deskundigen beslaande, het zij Leden van 1
toninkl. Instituut,,het zij van Taalkenners dai
buiten, uit te lokken, ten einde door deze de waar