Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
282a. Verliezen, verloor, verloren.
b. Guinea, ligt aan den grooten zeeboezem van den
Atlantischen Oceaan, de bogt van Guinea; men
kan hier derhalve niet van wal spreken.
c. Overgeven is nooit onscheidbaar.
283a. Gedurende willen sommigen door eenen eersten
naamval gevolgd hebben: gedurende de oorlog,
als: zoo lang de oorlog duurde, of geduurde
van geduren, dat thans bijna nooit meer gebruikt
wordt; zij beschouwen het dus als deelw. en niet
als voorzetsel tijdens den oorlog. Doch dan moest
men, naar ons inzien, zeggen: de oorlog gedurende,
even als: de man komende, omdat duren of ge-
duren niet bedrijvend is.
b. Treden hier onz. werkw. zijnde, neemt de hulp
van zijn.
284 Men gebruike zoo min mogelijk vreemde woor-
den en van Tromps daden sprekende, brillant te
gebruiken, is meer dan fattig.
285 Bestevaêr; vaêr als zamengetrokken van vader,
moet volgens Bildebduk Sp. bl. 72, vaar wezen.
286a. Begonnen te beginnen, en eindigen met het einde:
leelijke overtolligheden.
b. Naar de Oost, meer deftig naar Oost-Indië.
c. Overwinteren is onscheidb. Wij hopen, dat er
geen onderwijzer is, of hij maakt zijne leerlingen
bekend met dat meesterstuk van onzen Tollens;
alleen de overheerlijke beschrijving van het Noor-
derlicht geeft een ruim veld tot ontwikkelend ge-
sprek. — Dit meesterstuk ligt met meer andere
als bedolven in de werken der Maatsch. doch is
ook afzónderlijk verkrijgbaar. Mogten allen ook zoo
gelukkig wezen het gedicht van Bogaert en Meijebs
Heemskerk, enz. te bezitten. De letterkunde
is in vele districtsboekerijen nog een ledig vak.
287o. Men zegt wel: als wij maar twee jaar verder