Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
277a. Ruigte en heester behoorden het werkw. in het
meerv. te hebben dus stonden; doch daar beide
nagenoeg hetzelfde voorstellen en als ware het,
een denkbeeld uitdrukken, kan stond blijven.
278a. Ontdekken is iets vinden, dat wel bestond, doch
niet bekend was; uitvinden, iets daarstellen, dat
vroeger niet bestond.
b. Die gebleken is geboren te zijn, is geene zuiver
Nederduitsche constructie; blijken is een onpers.
werkw. dus moet het wezen: het blijkt of van
wien het blijkt, gebleken is. Men zegt wel: die
mak blijkt onwaar te zijn enz.
279a. Een rekruut is iemand, die pas in dienst getre-
den is. Met militairen hoogmoed noemt ech-
ter een oud soldaat zelfs hen, die twee, drie
jaren dienst hebben, nog rekruut.
b. Ondervragen wordt meer van een verhoor gezegd.
c. Ontkende die niet te hebben, is eene dubbele
ontkenning.
d. Door buurschap wordt eene kleine streek woningen
verstaan, ook het regt op de diensten derburen,
ïiaAerscAap, hier moet het buurt, nabijheid, wezen.
280a. Dit N". en het volgende behelzen eenige zinsne-
den uit: Opkomst en bloei der vereenigde Ne-
derlanden, het voortreffelijke werk van den groo-
ten stijlist: SiJion Stijl.
b. Bespringen, verl. deelw. besprongen.
c. Verdedigen heeft als langstaartig werkw. ééne e.
281 Land-ouwen, eigentlijk pleonasmus, want ouw,
au, aue beteekent weide, grond Doordien men
het soms afbrak lan-douw, gaf dat misschien aan-
leiding lot het misbruik landsdouw, welke spel-
ling zelfs bij Hooft en Vondel wordt aangetroffen.
Veluwe en Betuwe, waar dit uwe hetzelfde is als
ouw, breekt men af Ve-luwe, Be-tuwe, omdat
het daar een toonlooze uitgang geworden is.