Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
ei en ui geworden, voor den waren tweeklank
Wat hiervan zij, wij willen met hem, dat in
Eigennamen, het zij dan van familiën of van plaat-
sen, de onde schrijfwijze behouden blijve.
c. Bildeiidijk wil beterkoop, zie bl. 110, ook Kuiper
wil dit bl. 76 de noot. Weiland I. § 200. Men
leze Ki.\ker bl. 58, en volg. Zegt men beterkoop
dan moet de vergrootende trap van goedhartig,
welluidend, ook zijn beterhartig, beterluidend,
en niet goedhartiger, welluidender.
d. Had gegaan en was gegaan zie N". 118a.
276a. Dat de keukenmeid niet beter spelde, is te
vergeven, maar dat de Jufvrouw of Mevrouw die
fouten niet weet te verbeteren is...!
b. Horologie geeft het woordenboek; horlogie dc
uitspraak.
n. Een schalke knaap had verbeterd: eene rib van
des spekslagers varken, anders was het men-
sclienvleesch, zeide hij
d. Stellaadje, stellage, stellazie. Het eerste is de
gevestigde schrijfwijze, doch daar die uitspraak
van dje even als die van de zachte g verloren is.
pleit de uitspraak voor de laatste spelling. Zie
hierover Bo.miioff Mag. van Taalk. I bl. 260,
en van Lenneps geestige repliek, deel III. bL 121
en Bo-mhoff Hl. bl. 210. Zie ook Ll'lofs, Woord-
aOeidkunde bl. 141.
c. Den tweeden naamval door een bez. voornw. uit
te drukken: De keukenmeid haar boekje, ver-
dfent afkeuring.
f. Gelukkig zijn al die dhalfjes thans te ruste. Op
den scherpen medeklinker volgt eene t, op den
zachten eene d. dus: vierd'half, vijfthalf, sest-
half. zevend'half, enz.
g. Specie, knie, drie, nemen in hel meerv. geene
e daarbij, maar vormen kniën, driè'n enz.