Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
rr-"
BLI
vergi'ootenden trap en ook elders eene d vooral tot
versterking van de medekl. l. n en r bv: felder,
zwaarder, donkerder. Zno ook in tweederlei, toon-
der enz. Wil men uitspraak en spelling zoo veel
mogelijk in overeenstemming brengen, dan beboort
de d er. De invoering der d in tweederlei enz. noemt
Bomiioff wanspelling (M. v. N. T.), de Jageu Versch.
geeft vrijheid. Bij klein is dit niet noodig.
b. liet vragende wat behoort vóór afnemende her-
haald te worden, anders konden er zijn, die de
vraag dus begrepen: wat is eene maan, die te
gelijk wassend en afnemend is?
272 Wij kunnen niet nalaten, voor hen, die het niet
kennen. Stauings geestig.
»Weer nieuwe Maan?''riep JocuEM,» 'k wouwalge ven
»Zoo me iemand zei, waar al die ouwe bleven! "
»Dat 's klaar genoeg," sprak Koster Jan,
»Ze slaan er starren van," af te schrijven. In Overijs-
sel spreekt men uit Jo-chem en spottend Joch-chem.
27ia. Overtrekken, scheidb. Hij is de rivier overge-
trokken (gepasseerd^ overtrekken, onscheidb. Hij
heeft den stoel overtrokken (bekleed),
b. Van a( worde door eene bepaling gescheiden;
hier kon af achterwege blijven.
c. Standvastig is het gevolg van wil en zelfbewust-
heid. en kan dus evenmin als wispelturig, waar-
bij de wil ook eene groote rol speelt, van den
wind gezegd worden. Men neme bestendig en
veranderlijk.
d. Of kon door iemand opgevat worden alsof veran-
derlijke wind, windstilte is. Deze iemand ver-
vange o/'door ook, en, soms.
275a. Tabaksdoos, hoededoo's, snuifdoos, zie iN". 263.
b. Leydon, SlEGENBEEK spelde eerst Loyd^n, doch
later Leiden. Van der Kemp, Taalk. Mag- H bl.
93, houdt de eij en uij later, eyevf%iy, daarna