Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
Aartsvader. Er zijn voorbeelden in van Sijncope,
en Apliaeresis. Wie liierover, als ook over Antithe-
sis, Uiaeresis, enz. begeert te lezen, neme: Lülofs,
over Ned. Spraakk. Stijl en Letterkennis, bl. 243.
a. Gehuld met, staat in het oorspronkelijke; het moet
wezen gehuld in, of omhuld met, of van.
b. Kimme i« beter kim. Deze paragoge of aehter-
aanklampin'g was hier onnoodig, omdat me toch
versmelt met in.
c. Heur wordt enkel gebezigd, om eene herhaling van
haar te vermijden, en is hier dus niet noodig.
d. De komma, achter dooven, moet weg.
268a. De Nederlanden liggen niet bij maar aan de zee.
Het lidw. kan hier weggelaten worden, omdat zee
niet bepaald is.
b. Van hunne lage enz. oiom, oidoor hunne lage enz.
c. Verwerven, zie N°. 163 c.
d. Waarvan wordt van zaken gebezigd, van perso-
nen zegt men van welke.
e. Gebouwd, is overtollig; hadden zij de woningen
op hoogten, dan waren ze daar ook gebouwd of
opgeslagen.
269a. In eene regte lijn moet weggelaten, want als
dan is er zoneclips.
b. Noemen het enz. Wij beschouwen hier het woord
verschijnsel verzwegen en schrijven daarom het.
Men kan het ook regtstreeks op maan betrek-
king laten hebben en dan moet het wezen haar.
c. Verwijden is minder naauw maken; verwijderen
verder gaan.
d. Omdat regte lijn vervallen is, moet de vierde vol-
zin veranderd worden.
270a. De aarde heeft door het zonnelicht maar ééne
schaduw.
b. Sommigen schrijven maanëclips, zie N°. 199. a.
271a. Welluidendheidshalve voegt men somtijds in den