Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
ven of om te schrijven — moet om ingelascht
worden. Nogmaals wijzen wij naar Mag. van Ned.
Taalk. 1817 bl. 160.
2&ba. Groningen, staat hier als bepaling van stad dus
is dit laatste het antecedent voor het betrekkelijk
|(l*ornaamw. In de stad Groningen, die onz. maar
in Groningen, dat enz.
b. De bepalingen in dit N". .staan zeer verward.
b. Ter verdediging, is welluidender tot.
d. Vele blijft onverbogen: zegt Weiland; anderen
willen verb , als het in den zin van velerlei staat;
wij zouden het, wanneer het als bijvoegelijk voor-
komt, ook als zoodanig verbogen wenschen; of
zijn de uitdrukkingen: vele ingezetenen klagen;
, vele boomen bloeijen reeds. enz. niet goed? En
Weiland zelf. § 203: van vele enz. Zie N° 247. d.
266a. Ongeleerd sluit daarom een gezond verstand, een
goed oordeel niet uit; onnoozel is dus heter.
b. Durven zonder te, zie Weiland 11 § 149.
c. Tot toe zie N°. 8.
d. Als wanneer, eene spraakwending, die wij niet
onbevallig vinden, maar die toch niet onberispe-
lijk is, en in romantische verhalen vooral te over
gebruikt wordt.
e. Gewoonlijk regelt het geslacht der zamengestelde
woorden zich naar het laatste woord en loop is
mannelijk.
f. Iletgene, ofschoon soms als aanw. en betrekk.
tevens voorkomende, mag echter niet als betrek-
kelijk gebezigd worden.
g. Serjant. Melis Stoke
De baniere nam in de bant.
^ Een scoen, vrome, jone, seriant.
267 Dit N". behelst een fragment (brokstuk, voor hen,
die volstrekt geen bastaard willen, indien dit geen
pleonasmus was) uit Hoogvliets Abraham , de