Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
d. Doen is algemeen, hier bij elk is het een ge-
deelte van het doen en dus eene daad.
261 Daar het niet zoo stellig bewezen is, dat die
groote steenen door 'het water aangespoeld zijn,
voege men misschien, in.
262a. Wie bibliothecaris, yerhoWsLnA&chevi wil, schrijve:
boekbewaarder, opzigter der boekerij, enz.
b. Ik en weet het niet; dit en is het teeken der
ontkenning, na 'Vader Cats is het allengs in on-
bruik geraakt; in andere werken vindt men het
ne, zijnde niet, (Zie Weiland II. bl. 283, de
noot) geschreven.
e. Dommert. (Zie over den uitgang aard, aart,
ert, de Jageu,-Verscheid, bl. 48 — 62, waar
tevens het gevoelen van Kinkku, Beoord. bl. 188,
gevonden wordt en dat van Siegenbeek bl. 98.
Zie ook: Lülofs, Gronden der Ned. Woordafleid-
kunde bl. 110.
263a. Albebdinck Thum zou hier schrijven: akceptatie.
b. Voor de zamengestelde zelfst. naamw. is ons nog
geen doorgaande regel bekend; men dient door
de ervaring te leeren of het omschrijvende woord
in het enkel- of meerv, behoort te wezen , en sla
dan tot zekerheid een woordenboek op. '^Kaarsen-
maker, maar pruikmaker, appelboom, pruime-
boom, pruimenboom, hondekot, hondsdagen, hel-
denmoed, enz. Zie N°. 112, e. Men leze ook
hierover: Lülofs, Woordalleidkunde bl. 218 en
volg. waar men bl. 229 ook zijdenkousenwever
vindt. Ook de fijne onderscheidingen door van
Lennep omtrent de koppelingen in het M. v. N.
T. 1850, bl. 118, gegeven.
c. Orde is regelmaat, order bevel. d. Somma is
verouderd.
264 Daar hier.het oogmerk van ins/?««?!^^ aangege-
ven wordt; inspannen waartoe? — Tot het schrij-