Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
onbep. wijs, zonder te. Weiland II dl. § 149.
234 Zich gewennen aan gebreken is die verdragen
uit gewoonte; zich gebreken aanwennen is die
zelf aannemen.
235 Dit stukje werd letterlijk zoo bij een examen
opgegeven.
a. IJselijk. (Weilakd, Rinkeü, ijsselijk, Siegenbeek
Woordenlijst: ijsselijk, later: Taalk. Bedenk, ijse-
lijk; Bii.deiidijk ijslijk-. Dit woordt speelt in de
bedendaagsciie gesprekken eene groote rol. Wij
hoorden laatst van een beschaafd man: Wij had-
den ijselijk veel pleziert — Zie N". 29 c.
b. Welvarende en bloeijende beteekenen nagenoeg
het zelfde, dus was het eene of het andere vol-
doende geweest.
c. Verzinken is niet bedrijvend, en kan dus niet in
den lijdenden vorm, werd verzonken, komen.
d. De vloed kon de dorpen niet onAevhouden, wel
owrferhouden; do dorpen waren dus onder water
of verdwenen.
e. Van eene streek lands sprekende, zeg t men bewoners.
f. Eigentlijk behoort het te wezen: een aantal be-
woners kwam om of verviel enz., doch wij vin-
den, dat de aandacht hier zoo zeer op de bewo-
ners gevestigd is, dat men onwillekeurig de werkw.
in het meerv. bezigt.
g. Vee heeft, geen meervoud; runderen, dan sluit
men paarden enz. uit; dus stuks vee.
\'2Z(!)a. Mishandelen, scheidbaar, is kwalijk, verkeerd
handelen, onscheidbaar is slecht behandelen,
b. Oude bij grijsaards is overtollig. Het meerv.
van grijsaard is met s. Zie Bilderdijk en Kix-
keu, Beoord. bl. 188 en vooral de Jager, Ver-
scheidenheden. Zie N° 162. c.
237a. De vrede des gemoeds zal wel altijd inwendig
wezen.
3