Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
dat alleen de s of de r ten teeken van den twee-
den naamv. aan liet laatste woord geeft, wanneer
twee woorden als tot één denkbeeld verbonden
zijn. Zie ten Kate. Aenleiding enz. I. bl. 353.
Üw aller wordt ook gebruikt, en kan verdedigd
worden, ah zijnde uw dan bez. voornw. uw stre-
ven, men gebruikt zelfs hun aller en niet hen aller.
Doch wij houden met Weiland I. § 338, dat de
eigcntlijke zin is: het streven van u allen-, ook
nog nadat wij hier over de Volksschool 111 Jaarg.
en IV ]N°. 1 gelezen hebben. waar ons aller
vriend zelfs onder de pleonasmen gerekend wordt.
b. Het is wenscJiend, dat het uw streven zij, en
dus aanv. wijze.
229 Zij, die met D'. Nassaü dit onuitstaanbaar
hard vinden, hebben keur van plaatsvervangers,
in alleen, enkel, eerst enz.
231 Was korter en beter: Tijd en plaats voor de
harddraverij zullen {zal? als gevende hier één
verbonden denkbeeld) den liefhebbers enz.
232a. Daar de turven een voor een geteld worden, zegt
men nooit zes, honderd enz. turf, maar turven;
het behoort in het meerv.
b. Over samen, zamen, te zamen zie: de Jager ,
Versch. blz. 21 en 92.
c. In dank, schijnt verouderd-, en geeft dus ook
geene oorzaak meer tot ergernis, als een ver-
heugde komenijsman, onder eene dikwijls over-
gegeven' rekening, eindelijk bij de betaling zon-
der erg schrijft: God dank! voldaan.
233a. liet geld is eigentlijk niet vervallen, maar de be-
taaltijd.
b. Willen, kunnen, mogen, moeten, enz. hulpbe-
hoevende werkwoorden genoemd, omdat er altijd
een ander werkwoord noodig is, ten einde den
zin volledig ternsken, hebben een werkw. in de