Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
222a. Lof en berisping worden in het algemeen geno-
men en staan dus zonder hdw.
b. Omdat de volzin met wanneer aanvangt, sluit
men beter met dan is hij, enz. dan wel met,
die is enz.
223a. lielreffen is onpersoonl. werkw-, dus moet men
wel tweemaal het bezigen, en al verzacht men
het eerste in t, toch blijft er iets stroefs. Wan-
neer het den voorspoed enz. klinkt beter.
b. Tot een offer of'ten offer.
224a. Gene of de andere deed enz. zijne hand. Zie
1N°. 216 d.
b. Dikkeren moest eigentlijkeemrf«'tt<?r wezen, omdat
stammetje onz. is, doch juist omdat het een dik-
ker was, hebben wij boomstam, dat mannel. is,
als verzwegen voorondersteld.
c. Twee zijner handen. Hoeveel had hij er dan wel?
d. Het laatste dikkeren kan door zwaarderen ver-
vangen worden.
225 Ware het proza, dan zou men wel doen, die als
antecedent aan te stellen en te zeggen: dan die,
welke de moeder enz.
22Qa. Leggen in plaats van liggen. De kippen loggen'.
riep de Kamper courant onlangs uit, kriewelig ge-
maakt door al het geleq in andere dagbladen.
Z(. De rede is een geschenk, eene gave Gods en de
mensch is er dus mede begaafd.
c. Kooprijke steden heeft geen' zin, maar had het
dien ook, dan is koopsteden korter en dus beter.
Het gebruik laat- reeds te veel van die uitdrukkin-
gen toe, vooral met lijk; stedelijk bestuur, voor
stadsbestuur, 't is wonder dat men dorpelijk be-
stuur ook niet mooi vindt; dagelijksch loon, dagloon
armoediglijke woning, zooals wij ergens lazen, enz^
221a. Uwer aller, enz. vindt men dikwijls gebruikt,
doch, naar onze meening, tegen ons taaleigen,