Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
de man heeft een hoek; dit boek behelst nuttige
lessen, de woorden boek en lesse^i voorwerp. Op
dien grond zou een pond ook voorwerp zijn.
Zou kosten ook gelijk slaan met muizen^ visschen
(Weiland I. §. 269; enbeleekenen: kost-nemen^ en
gelden, geld nemen? Is ookoudtijds gebruikt,
zoo als het nog wel in het lioogduitsch gebruikt
wordt: Es kostet mir dieses Buch einen Thaler?
e,Di(s klonk ons ai te hard, te meer daar het in
den volgenden regel nog eens wéér komt. In onze
taal is men ook niet gewoon is zoo te verkorten.
f.Heif als roep, kon ook ei\ wezen als smeeking.
218a. Daar hij toen Karei. X nog niet was, kon hij
ook niet als zoodanig aankomen. De zin moet
dus omgezet worden.
b. De Graaf van Axgodi.eme is fout. Axgoülème was
eene hertogelijke familie in Frankrijk. De Hertog
van Angoulèaik was de zoon van Karei X en ver-
liet met zijn' vader in 1830 Frankrijk.'
c. Frankrijk behoort niet tot die weinige eigen naamw.
welke altijd met het lidwoord gebruikt woreen,
maar tot die, welke het lidwoord alleen vóór een
bijv. naamw. nemen, bijv. het Frankrijk.
d. Door moedertje verslaat men doorgaans een oude
vrouw, dus kon oud ook weggelaten worden; doch
dewijl deze zeer owf/blijkt, hebben wij het laten
slaan.
c Ofschoon moedertje eene vrouw is, is het woord
onzijdig en vereischt dus het betr. voornw. dat.
Zie Bomhoff. T. M. I. dl. bl. 185.
f. Sinds of sints mag men onverschillig gebruiken.
T. M. II. bl. 461.
g. Vermengde enz. het zou al eene rare constitutie
wezen, die uit een mengsel van alle regeringsvor-
men (of formen^ zie van Lennep, M, v. N. T.
III dl. bl. 121 en volg.) beslond.