Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
altijd nog weer kleine en/i'femsre gevonden-wor-
den, zoo is het hier minder gepast, daar zfe in
vergelijking met den uil klein zijn, en de kraai
geenszins voor een vogeltje doorgaat.
212a. Om het herhaalde heeft, wordt het eerste veran-
derd in voedt of koestert.
b. Edel en groot worden hier niet beheerscht; zij
kunnen dus geene s aannemen. Het is niet iets van
het edele en groote, maar het_edele en groote zelf.
c. Wiens, dat in allen, gevalle, om het meervoudige
wenschen, wier behoorde te wezen, wordt van
personen gezegd, welker van zaken.
De eerste tusschenzin is onvolkomen; daarenboven
die zijn, moest wezen wiens, omdat het ver-
keerd is een' tweeden naamval door een bezittelijk
voornaamw. uit te drukken; maar waarom van
dien doopnaam een' tusschenzin gemaakt?
b. Al de zie N". II a.
c. Aan zijne pligten voldoen, kan er door, doch
dan is voldoen onscheidbaar.
d. Mijne orders, moest eigentlijk v/ezen de mij ge-
gevene of de ontvangene orders.
N. B. Ook hier schijnt zich het Cjne onder-
scheid, zoo wij meenen door D'.i.Nassau het eerst
opgemerkt in: de geschrevene taal, de geschreven
zijnde en de geschreven taal, de geschreven wor-
dende , wel te willen laten voelen. De gegevene
orders, die al gegeven zijn, de gegeven orders,
die gegeven worden.
214 De geschiedenis tneldt het nog en zal het melden
zoo lang één hart nog Hollandsch klopt.
215«. Gewisse is verouderd.
Z>. De tweede volzin kon korter aldus: Dit gaf hij
te kennen met de bovenaangehaalde woorden,
en ook met de betuiging, dat enz.
c. Nimmer, hier bij den verl. tijd, moest wezen «oojV.