Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
Fransche taal enz. Het is dus beter in dergelijke
gevallen het zelfst. naamw. in het enkelvoud te be-
zigen en het lidwoord te herhalen. De Fransche
en Engelsche taal kon ook beteekenen eene taal,
die te gelijkFransch is en Engelsch.
h. In regel 1 komt de eerste als lijdend voor en is
dus 1° naamv. In den laatsten regel is het 4
naamv. aanmerken als hem.
194a. Behoort het {woord) hier is weder eene ellipsis.
b. Misschien is het beter, als men beweging bezigt,
ook te schrijven: kromming, strijking.
196 Dit dichtstukje is van den prins onzer dichters
J. V. D. VONDEI,.
197«. In de grijsheid kan ook opgevat worden: ver-
eer, als gij zelf grijs zijt.
h. Stoffelijke bijv. naamw. gaan op cMuit: zilveren,
gouden , steenen , houten enz. Van laken komt
echter lakensche, doch van linnen blijft linnen.
Zijne geboden. Het is hier duidelijk, wiens ge-
boden en zij, voor vie dit niet het geval mogt
wezen, schrijven deszelfs.
b. Op eene baan kan niets rijpen, omdat het ver-
treden zou worden; met liet beeld van baan is
reizen in overeenstemming.
199a. Volgens Bilderdijk (Spraakl. pag. 65) kan men
hennep-akker schrijven, als men vreest, dat er
henne-pakker zal gelezen worden. Hier het deel-
teeken te plaatsen, bijv. hennepakker, vinden
wij verkeerd; dit is goed in henneéi, maar in
slaplant en meestoven zou het teeken dan op
de p en de s komen. En toch verrassen woor-
den, als: slaplant, zoneclips, dodoor, pols lik,
gestemmer, koeketer, goudader, enz. soms op
het eerste gezigt.
b. Een fraai uitzigt heeft men b. v. van eene hoogte
enz. Het duidt dus de plaats aan, van waarde