Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
b. Een stompje is een eindje, dus een kort pijpje.
c.Een haard, beter den haard, of de gelagkamer
mogt er een half dozijn gehad hebben.
d. Eene bierkan, of, zoo het manneke die niet ledig
geredeneerd had, eene kan biers.
e. Zijne ellebogen, beter is de ellebogen, wijl
het van zeiven spreekt, dat het de zijne zijn. Even
zoo is eenige regels verder zijn leger beter het
leger.
f.,De Turk is een te dikwerf gebezigde uitdruk-
king, dan dat wij daarvoor Turkije in plaats
zouden gesteld hebben.
g. Grimlagchen of glimlagchen. Wij houden beide
uitdrukkingen genoegzaam door het gebruik gewet-
tigd, en wij zouden er tegen protestéren als wij
overal, met Bomhoff en anderen, grimlagchen moes-
ten bezigen. — Dat de gierigaard grimlacht bij
het zien zijner schatten, de booswicht bij het ge-
lukken zijner aanslagen, goed, dan verwachten
wij niet anders dan een' grijnzenden lach. IMaar
dat onze man hier van vergenoegen het gelaat
tot een' grimlach zou zetten; maar dat het aanval-
lige kind, met oogjes, tintelend van vreugde, met
koontjes, waarop men de blijdschap ziet glimmen,
grimt of grimlacht, dat wil er bij ons niet in.
In die levendige oogjes, in dat mondje, waarom
de schalkheid kringelt, zien wij met van Lennep
en anderen een' glimlach.
h. Zie over enkel - enkeld en dubbel - dubbeld, van
Lennep M. v. N. T. I Jaarg bl. 291.
184 Hier moet voor de woorden nijd enz. het lidw.
geplaatst worden, om de bepaling van velen, die
er volgt.
185a. Hier valt het lidw. voor liefde weg, omdat^er
in het algemeen gesproken wordt.
b. Overladen zou hier min of meer dubbelzinnig zijn.