Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
Wij nemen hier tevens gelegenheid, onderwijzers
kweekelingen aan te raden, 1°. zooveel mogelijk de
opgegeven' vragen, enz. in Tijdschriften als de Oefen-
school, de Volksschool, Mag, v. N. T. enz. te
beantwoorden; zij behoeven ze daarom niet in te
zenden, dewijl dit voor hen, die nog geene of ge-
ringe bezoldiging hebben, en daarbij nog niet zoo
veel bij de boekhandelaars vermogen, dat deze de
verzending doen, bezwaarlijk wordt. — 2° Om van
goede opmerkingen over alles, wat ons vak betreft,
in werken voorkomende, die zij ter lezing ontvan-
gen , beknopte aanteekeningen te houden; dit voor-
ziet menigmaal in het niet bezit van vele boeken.
172a. Twee aan twee zie 79.
b. Wroeten is niet wederk. ook past het aan de
varkens en wentelen aan de jeugd.
174 De verzoening eens kranken is onduidelijk uit-
gedrukt; er behoorde nog eene bepaling bij met
het voorzetsel met, dewijl verzoening tusschen
minstens twee personen plaats heeft.
175a. Volgens Dn. Nassau (zie 113) kon men schrijven ;
zijdenkousenwever; wil men met Bilderdijk het
hyphen gebruiken, dan schrijve men zijden-kou-
senwever of zijdenkousen-wever, (zie Bilderdijk
bladz. 65 en Weiland § 44 II. dl.
b. Wij hebben hier tweemaal mn laten staan, omdat
het redelijk ver van elkander komt eii omdat des
zijdenkousenwevers ons een beetje gemaakt lijkt.
c. Liever spelden wij, ook volgens de uitspraak, met
Bilderdijk fabriekant. Als ook koffie, muziek enz.
d. Overeenkomstig ons taalgebruik zegt men wel: Bil-
DERDijKsggdichten, maar: de gedichten van Bilderdijk.
d. Het bijv. nw. verstandige is alleen voldoende.
f. Hervatten is weder opvatten, doch daar de vader
voor het eerst sprak, is anttvoordde beter.
176 Gelooveti is iets voor waar houden; dus de spo-