Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
166 Ofschoon sloten meerv. is; meenen wij, dat sleu-
tel hier enkelv. behoort te wezen, omdat studie
al die sloten opent, en dus de sleutel van alle is.
167 Omdat de neb, niet de klieren, olieachtig moet
gemaakt worden, hebben wij neb digter bij de
bepaling geplaatst. In een Fransch werk vonden
wij eene afkeuring van dit gevoelen, op grond
dat de klieren te weinig oliestof bevatten; alsof
er eene kan olie noodig ware, om eenige veêren
vettig te maken.
168 Het voorvoegsel be laat ge achterwege. Zie W 102.
169a. Slecht. Zie N" 101.
b. Tortelduiven, waaraan enz., hier behoort en
te worden ingevoegd, anders zit de brief aan de
duiven en niet aan de mand.
c. In wrvliegen, drukt ver eene versterking van vlie-
gen uit en niet een wegvliegen. Ook wordt het
voor verdwijnen gebezigd.
d. ben of benne is vr. en brief m. en wanneer er
een mann. zelfst. naamw. is, wordt hetbez. voornw.
van het mannelijk geslacht gebruikt, dus hunner.
Men kan ook schrijven: de ben met den brief,
doch dan moet het bez. v. n. w. vrouwelijk en-
kelvoud zijn; ook: aan het adres.
170a. Twee tortelduiven staalden niet staan. Hier heeft
eene uitlating plaats; de volledige zin is: er staat
mn twee enz.
b. Vliegen, zie 118 b.
171 Dit stukje vonden wij onder onze papiertjes; hel
is, meenen wij, genomen uit een' der eerste jaar-
gangen van het Tijdschrift voor aankomende On-
derwijzers, wij hebben echter te vergeefs gezocht,
waar het stond en plaatsten het om de tweederlei
beteekenis, die men door het verzotten der tee-
kens krijgt, bv. vóór niet, nimmer, bij losbol-
len, bij brave enz.
4*