Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
zou worden, en zonder acht te slaan, dat draad
mannelijk is, veranderden wij het in leidster,
die geleidt; het moet wezen: de geleider of de
gids enz.
d. Daar het dubbelzinnig kan opgenomen worden, of
het betr. voornw. die op doolhof dan op ver-
keerdheid slaat, hebben wij er ingevoegd welks
paden.
161a. In den tweeden regel staan te veel werkw., had
kunnen hebben of kon gehad hebben is voldoende.
b. De derde volzin is in vooronderstéllenden, twij-
felenden zin en eischt dus het werkw. was in
de aanv. wijs.
162 Gaat moet geb. wijs. meerv. blijven, om het
rijm. Het kan hier ook beschouwd worden, als
tot den hopman en zijne bende gezegd
163a. Volgens den regel, die door goede schrijvers wordt
in acht genomen, gebruikt men in goeden zin je-
gens en in kwade beteekenis tegen: dus: haat
tegen iemand.
b. Wezentlijk. De invoeging der t in mijnentwil,
opentlijk, enz., door Hüydecope« afgekeurd, door
A. üe Vries, T. M. I. dl. bl. 103 en volg. ver-
dedigd, is ook door Siegenbeek toegestaan. (Voor-
berigt voor de Verhandeling, bl. 9, vierde uit-
gave). Brii.l, Holl. Spr. bl. 65). is er tegen,
en is de Vries, die dezen taalkenner behulpzaam
was, ook veranderd van opinie? — De Jager ii
er voor. Zie Versch. bl. 76.
c. Verwerven veronderstelt een verkrijgen met in-
spanning en wordt in goeden zin gebezigd; vèr
krijgen in kwaden zin drukt men uit door: zici
berokkenen, op den hals halen.
164 Bespieden zou hier eene te sterke uitdrukking zijn
165 Het verschil is het bezit der rede, dus kan doo
vervallen.