Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
vaarliccl qezerjd. Ook andere schrijvers met name
Ypey en üermoüt, Gesch. enz. II. dl. bl. 368,
die reeds enz. den broederen vaarlivel had ge-
zegd, nemen het als de geb. wijs. In het T. M.
II. bladz. 500, wordt het afgekeurd, omdat
het hier een zelfst. naamw. is. Wij vinden nog-
tans in den vierden druk der Ilandl. de uit-
drukking onveranderd; de taalkundige van schre-
ven heeft ze dus, zeker op goede gronden, zóó
gelaten; wij wenschen, dat hij zijne redenen er-
gens mededeele. Wij meenden in dit IN", ook
vaartwel lo moeten laten, even als of er stond:
hij seide lot zijne vrienden: Vaart wel! loopt
heen! gaat weg enz.
158 Van zaken sprekende, gebruikt men in plaats van
aan wie, van ivie, enz. waaraan, waarvan, enz.
15da. Lieverlede, verbasterde spreekwijze van Ice voor
lée: dat is,: lid voor lid, van stukje tot beetje.
Tüi.n.ma.\s, Spreekw. II dl. zegt: lede h leiding;
hij laat dus het spreekwoord beleekenen: door
eene lieve of zachte leiding.
h. Het bijvoegsel wl wordt bij ons, in navolging
der Duilschers, al te dikwijls gebruikt, ofschoon
wij in de meeste gevallen beter nj/c kunnen be-
zigen. — Misschien ware lanffs beter over.
c. Wiens wordt vau personen gebezigd.
160a. Vermetel behoort bij wagen cn slaat dus beter
van schijnbaar (dat eene bepaling van onbedui-
dende en dus een bijwoord is) gescheiden.
h. Met meer schroom of meerderen schroom, gelijk
men ook bij goede schrijvers vindt. Volgens vax
Le.vnep, Mag. v. N. ï. voor 1850 bl. 118,
wordt meerder alleen in den zin van hooijer,
voortreffelijher gebruikt, b. v. zijl gij meerder
dan onze- vader Jakob.
c. Omdat leidstar, van eene ster of star gezegd