Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
147a. Overschouder of achterover, gelijk een jongen het
verbeterde.
b. Leepert. (Zie over den uitgang ert. aart, aard,
de Jager, Verscheidenheden bl. 48 en volg.
158 M en Zoon is meerv. dus beeren.
149a. Gewoonlijk ziet men fout geschreven: als het
ware, doch gelijk men zegt, als ware ik, zegge
men ook: als ware het. Zie hierover Oüdemans
M. v. N. T. 1 dl. bl. 223.
b. Men kon hier zeer goed zeggen, des menschen
hart.
151 De deugd doet hem het harte slaan, dus behoort
ook wien in den 3 naamv.
152 Het bed. deelw. vernielende zal bij sommigen
geene verschooning vinden, omdat men in de ge-
sproken taal deze deelw. zelden gebruikt. Doch
men zie welk eene kracht van taal Hooft met
die deelw. uitwerkt, en hoe latere schrijvers er
een gepast gebruik van maken.
154a. Zogen is laten zuüjen, en wordt hier bedoeld.
b. Met vederen bedekt is eene bepaling van vogels
niet van eijeren, daarom voege men er bij zijn.
c. Omdat name in namelijk niet op en sluit, kan
i de n ook niet door t verscherpt worden.
d. Voor van gedaante verwisselen, zegt men beter
van gedaante veränderen.
155 Men geeft iemand de schuld van eenige daad,
doch men beschuldigt hem van eenige ondeugd.
lila. Hoop heeft geen meervoud; daar het ook syno-
niem is met verwachtingen, kan het achterwege
blijven.
b. Ze wordt wel eens in den derden 'naamval ge-
bezigd, doch naar ons inzien verkeerd; wij vin-
don beter alsdan haar of hun te bezigen.
c. Vaartwel. Van Sqireven, Handleiding enz. bl.
77 heeft, hij heeft om enz. veel genoegens