Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
kiiig beschouwen, dan: ter gunste, ter dienste
of dienst.
138a. Och! is een tusschenw. dat een' wenscli, ach!
een, dat droefheid of eene klagt uitdrukt.
b. Wat uur. Eene ellips. Wat of ivelk uur is het?
139a. wat. Het antecedent dat, wordt in zooda-
nige gevallen meestal weggelaten; men schrijft
datgene, wat of alleen dat of hetyene.
b. Ilerroepenis weder roepen, dus is weder overtollig.»
150a. Tevredenheid^ wordt hier in het algemeen geno-
men en staat dus zonder lidwoord.
b. Eiken dag en dagelijksch is een pleonasmus.
141a. TJ/ei icelice moet hier veranderd worden in:
waarmede. Weiland II bl. 116.
b. En die daarna riep enz. Dit die moet er in-
gevoegd worden, anders zou het wezen: waar-
mede hij daarna riep.
c. Waarmede, waarvan, waartoe ^nz. verkiest men
meestal niet gescheiden gebruikt. Kinker, Be-
oord. bl. 7. geeft toe, dat men even goed zeggen
kan: daarin heeft hij geen ongelijk enz. als: daar
heeft hij geen ongelijk in.
142a. Openhartig en rondborstig zijn synoniem, dus
is een van twee voldoende.
b. Een goed koning is iemand, die als koning goed
is, een goede koning is een goed otgoedig mensch,
die koning is.
li^a. Rotsachtig, zou wezen als eene rots, gelijkende
naar eene rots; doch het moeten wel degelijk
rotsige steilten wezen, die aan den onophoude-
lijken drang des waters weerstand bieden.
b. Naar beneden valt, is oen door het gebruik ge-
wettigde pleonasmus.
146 Dien hij lang gestorven meende, is eene vreemde
constructie; die, zoo hij meende, lang gestor-
ven was, is Nederlandsch.