Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
nUILlIlIDÜÏKB.
^oen Mej. de Wed. D. R. van Wermeskerken aan-
nam het handschrift der 300 Opstellen enz. met fou-
ten uit te geven, verlangde zij tevens dat werkje te
doen vergezellen van de Verbetering en van eenen
Sleutel, behelzende opgave van redenen, enz. Al te
gereed namen wij daarvan de bewerking op ons, en
eerst bij den arbeid gevoelden wij de vele zwarighe-
den daaraan verbonden, vooral voor een betrekkelijk
jeugdig onderwijzer, wiens boekenkast nog niet die uit-
gezetheid verkregen heeft, welke de jaren er aan ge-
ven kunnen en moeien, wil hij met den lijd méégaan.
Daarbij welk eene menigte boeken, tijdschriften, enz.
heeft men na te pluizen, wil men weten, hoe deze
over het eene of andere punt denkt, hoe gene het
wederlegt, een. derde iels anders in het midden
brengt, enz.
Houden wij ons geheel aan Weiland en Siegenbeek
dan roept men ons toe: »gij zijl niet op de hoogte!''
Wijken wij af, dan worden de vah Gouvernements-
wege ingevoerde Spel- en Taalregelen niet gevolgd,
en waar zal dan de grens zijn'voor de afwijkingen?
En toch hebiien latere Taalgeleerden vele leemten,
gebreken zelfs, • in Weilands Spraakkunst aange-
wezen; sommigen, in te verregaanden ijver, hebben
zelfs storm geloopen en bres willen maken op plaat-
sen, waar zulks niet noodig, ja verkeerd was.
Ook op dc spelling is van Bii.derduk af veel te
berde gebragt. En toch erkennen wij ten volle, wat
SleuUl. 1