Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
b. d' onbevlekte, deze d' kan vervangen worden
door de, omdat on volgt, en er dus geen hiatus
(wanklank, gaping) maar ineensmelting.van klinkers
plaats heeft. Dr. Nassaü schrijft hij voorkeur d'en i'.
c. Niet zelve maar zelfs (ook) in 't graf enz.
126 Als er hoogten en laagten zijn, dan wisselen ze
elkander af, daarom is afwisselende vervangen
door aanmerkelijke.
127 Voor welke zich, enz. zou men, volgens Mclder
§ 37, die moeten gebruiken, omdat het onmid-
dellijk na zijn antecedent komt.
129 Deze volzin ware welluidender, als men van het
• laatste een betrekkelijk nazindeel maakte, zij
vormen riffen enz.
130a. Om niet meer te eten is dubbelzinnig; (men zie
over. het misbruik van dit om-. Hamelberg in
het Mag. van N. T. 1847, bl. 169.
b. Wij hebben het gevoegd in: nu men kan het
wel denken, namelijk het gevolg van deze han-
delwijze.
c. Had het vasten geleerd of was het vasten j/e-
woon.
131 Onderwerpen is hier onscheidbaar: men werpt
niet onder, maar onderwerpt. Deze volzin had
eene omzetting noodig.
132 Grijpe en drage staan in de aanv. wijs, dat
hij het grijpe, drage.
IZda. Nvt is ook bijvoeg, naamwoord, en bijw., dus
nutte of nuttige.
b. In staat zijn (zie N°. 115 b.)
c. Zadel, wordt onder anderen door Kcipeh m. en
0. opgegeven; in het dagelijksche leven hoort men
het meestal o. bezigen.
134a. Dreigen kan hier niet gebezigd worden, daar
dreigen een willen te kennen geeft, en struike-
len en vallen wel onwillens zal gebeuren.