Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
b. Leeren wordt bij WEiLArro § 149 opgegeven on-
der de werkwoorden, die een ander werkwoord
in de onbepaalde wijs zonder te bij zicb hebben;
doch wij meenen, dat hier § 152 van toepassing
is, daar zich te verheßen een voorwerp der han-
deling aanduidt.
121a. In dit voorstel zijn vele overtollige woordenl van
uit — neder op — naar beneden — tot op.
b. Tegenwerken wordt van menschelijke handelin-
gen gezegd, die met overleg dienen om een' ander
te dwarsboomen. Van de winden zegt men: zij
waaijen of werken tegen elkander in.
122a. \atop, beterdito;) weg. Vat zijniet, oïhechtzich enz.
b. Dwarlen, dwerlen zouden wij, volgens de nei-
ging onzer taal om van één lettergrepige woorden
met korte klanken, twee lettergrepige te maken
bv. borrelen, pen, pennemes, kip, kippehok,
verfommelen enz. dwarrelen, dwarrelwind wil-
len schrijven, stak het woordenboek daar geen
Stokje voor.
c. Dan noemt men het, enz. Men zou voor dit
het ook haar, als pers. v. n. w. voor tvolk, kun-
nen schrijven; doch wij gelooven, dat luchtver-
schijnsel, waarvan toch de wolk maar een deel
is, verzwegen werd, en wij schreven het.
123 Zoo mal niet als. Niet de zin maar de vorm van
het bijv. n. w. in den vergrootenden trap, eischt
het woordje dan. Eens zoo groot als, maar
grooter dan.
124a. Voor uiterlijk kon men ook uitwendig plaatsen.
b. Wij meenden hier voor is het voorwaardelijke zij
te moeten bezigen.
c. Niet — noch. Deze dubbele ontkenning verdient
afkeuring niet te- of te, of noch te- noch te.
125a. Twee of meer enkelv. z. n. w door noch en of
verbonden, vorderen het werfcwoord in het enk.