Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
113a. Oost-indie vaarder schrijve men liever in één
woord. Hierover leze men vooral Dr. Nassau
Taalmijmeringen in de Gids 1844 bl. 460.
In het oorspronkelijke staat Oostinje vaer; in het
woordenboek Oostindischvaarder, doch dit zou
naar ons inzien beteekenen een varensgezel of een
schip in Oostindië te huis behoorende. Even als
men zegt een Oostzeevaarder, een Ruslandvaar-
der, dient men, om zich gelijk te blijven, ook
Oostindievaarder te gebruiken.
b. De onderwijzer zal de leerlingen wel doen op-
merken , dat in of ze moeten, dit ze natuurlijk
nog van schotels gezegd, doch van de gaslheeren
gemeend wordt; wil men dit niet als dichterlijke
vrijheid doorlaten, dan verandere men of m,en
moet er, hetwelk te beter kan, daar de voet-
maat in dit stukje toch heel ruim is. Overigens
ziet men, dat in »die goede oude tijd,"' de zwaar-
ste belastingen ook al die waren, welke dooj* het
fatsoen en de weelde gevorderd werden.
114a. Schoons moet wezen, schoon, ofschoon, maar.
b. Nadoen heeft den persoon in den 3 naamval.
Iemand iets nadoen, dus den grooten.
c. Porren, naar ons inzien hier schilderachtig ge-
bruikt , beteekende vroeger gaan, zich voortma-
ken , bewegen. Zie Werken der Vereeniging Oud
Ned. Letterk.: Karei de Groote en Zijne Pairs,
door Dr. W. J. A. Jonckbloet, pag. 308.
115a. Passen regeert den 3 Naamv. dm jongen ot aan
jonge lieden.
b. Overleggen, scheidbaar, beteekent overgeven, ter
zijde leggen; overleggen, onscheidbaar, beraadsla-
gen, te zamen bespreken, wikken en wegen.
c. In staat zijn en kunnen, drukkende hetzelfde
uit, mogen niet tegelijk gebezigd worden.
d. Doel heeft even als invloed, volgens Weiland geen