Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
een' overTloedigen maaltijd kon hebben. Kon
men het nog! roept zeker menigeen uit. — Zie
Ged. van v. Beaümont, door Tideman bl. 53 en
vooral bl. 264 waar de afleiding gegeven wordt
van hrass, een Engelsch woord, koper betee-
kenende en dus braspenning kopergeld. Ook
Molhcijsen in dl. IV st. 3. der Bijdragen van Nu-
noFF leidt het af van het Ang. Sax. breas metaal.
b. Naar den mosterd te rieken. Deze woorden
staan in het oorspronkelijke niet, wij hebben ze
daarom in de verbet, weggelaten, omdat men toch
gewoon is niosterd bij vleesch te gebruiken, en
het dus geene reden kan wezen om het vleesch
af te keuren. Wij hadden ze'geplaatst, omdat
wij ze onlangs verkeerd gebruikt vonden, zoo
wij meenen, in eene verbetering in het Mag.
v. Ned. Taalk. Het is toch bekend, dat het
wezen moet: dat riekt naar den mutsaerd, zijnde
mutsaerd takkebos of brandstapel; en omdat
vroeger een onvoorzigtig gezegde, vooral over
Godsdienst, iemand ligt op den brandstapel hel-
pen kon, zeide men: dat woord riekt naar den
mutsaard, naar den brandstapel!
c. Faizant of fazant, Bilderdijk schrijft faizant, fe-
zant.
d. Aan gemeen hecht men ongelukkig thans het céne
denkbeeld van laag. Prof Geel het Proza, bl,
13, »daarna gewone menschen, en eindelijk ge-
meene menschen." Wij noemen daarom met vele
ambtsboeders een gemeen zelfst. nw. liever al-
gemeen, omdat de kinderen zeker aan het laat-
ste beter denkbeeld hechten dan aan het eerste.
e. Slechte, zie 101 b.
f. Lamsvleesch enz. Zie over de zamengestelde z.
n. w. de Spraakk. van Brill, en Mulder, nieuwe
Nederl. Spraakl., bl. 79.