Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
d. Colonie met c zal eene ergernis zijn voor Al-
BEKDiNGK Thijm (zie Spell. der Bastaarlw. bl. 46.
Wij schrijven het met c, omdat onze taal goede
uitdrukkingen daarvoor heeft; eigentlijk moest
het dus curcief geschreven zijn.
107a. In den eersten volzin heeft, dunkt ons, eene el-
lipsis of uitlating plaats, immers niet de kracht is
niet overdreven, maar de verhalen der reizigers
nopens (|e kracht zijn niet overdreven. Van de
kracht kan te hoog opgegeven worden.
b. Het verl. deelw. van slijpen is geslepen, van
slepen gesleept.
108a. Elk in hunne baan, is fout; elk is enkelv. en
dus in zijne baan, doch dan klinkt het meerv.
rollen vreemd. Wil men liever: Die millioe-
nen bollen, waarvan elk.... rolt, dan vermijdt
men ook een' rijmklank voor hen, die de o in
rollen scherpkort uitspreken. Of die in hunne
banen rollen.
Magt en wijsheid zijn vrouwelijk, dus kan het
lidw. eenmaal weggelaten worden.
c. Om de herhaling van van te vermijden onzes
hemelschen.
I09a.Deze regel behoort, volgens de voetmaat, tot
een of ander dichtstuk, doch daar er geen
tweede regel bij is, hebben wij getracht die
door omzetting te verbeteren, of hebben wij
die door omzetting trachten te verbeteren. Zie
Kinker, Beoord. 44 en Weiland, Spraakk. H § 160.
b. Verwerken is iets tot iets anders maken, ook
gebruiken; bewerken, iets tot stand brengen.
112a. Brassen is eig. mengelen van hier plengen en
overmatig eten en drinken. Zie Bilderdijk op
bras. Braspenning, eene munt, ter waarde van
8 en later van 10 duiten, 2V2 groot, werd
dus genoemd, omdat men toen voor die waarde