Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
»
d. Effen, effentjes, leffens enz. \oor even, eventjes,
tevens enz. zijn nog niet gelieel verouderd.
Ons voldeed het in dit luimige stukje beter dan
eventjes.
97a. De werkw. staan hier alle in den onvolm. verl.
tijd dus: trok, smeet, sprong. ging, werd enz.
b. Toe, waarvoor men oudtijds ook doe en zelfs doen
schreef, (zie Gedichten van van Beacmont door
Tideman bJ. 49) wordt thans toen geschreven.
c. Tusschen na en naar was oudtijds geen onder-
scheid; thans wordt het eerste bij tijdsbepaling
en dus ook hier gebruikt.
d. Men zou ook sukkelen kunnen schrijven, ons
bevalt hier de 2 n. v. lang sukkelens, veel su-
kelens beter.
98a. Toorn is wel steeds vergezeld van overhaasting,
maar overhaasting niet altijd van toorn-, wij heb-
ben dus beide woorden laten staan, en het werk-
woord in het meerv. geplaatst.
b. Beiden schijnt te strijden tegen Weiland § 334
en G. C. Mclder § 340. Ons kwam het hier
meer voor als zelfstandig. Wij zoüden bijv.
beide gebruiken: Toorn en overhaasting zijn
strijdig, beide met de voorzigtigheid en ons waar
belang.
99a. Mogen drukt hier eene toestemming en niet de mo-
gelijkheid uit; wij veranderden het dus in kunnen.
100 Dit versje is voor de punctuatie bier geplaatst.
101a. Erasmus niet, maar zijn standbeeld staat er.
b. Slecht gewaad, ware welligt beter, eenvoudig
gewaad, omdat slecht thans in die beteekenis
verouderd is, hoewel de spreekwijze een slecht
en regt man nog gebruikt wordt.
c. Niemand niet, eene dubbele ontkenning
d. Zie over lettede oi lette, zetlede oi zette . 36a,
en Dr. Brill, Spraakl. bl. 289.