Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
Ä. Dewijl anders verzwegen is, moet als, </aw wor-
den. Met niemand anders dan met enz.
c. Van botmuil, dom mensch, komt botmuilen oiboUe-
muilen, tot zwijgen brengen of voor dom verklaren.
91a. Wierden moet toerden zijn, staande in de aant. wijs.
Z>. Wil men trotscher en luijer behouden, zoo moet er
nog eene bepaling met dan bij, bv. dan te voren.
c. Zich, zelf goedkoop, door den overvloed van goud
daalt de innerlijke waarde en wordt het dus min-
der in prijs.
d. Trotschheid en luiheid maken het werkwoord in
het meerv. dus bleven. Het lidwoord kan hier
weggelaten worden, daar men hier in het alge-
meen spreekt en het duidelijk genoeg is, dat men
de luiheid der Spanjaarden bedoelt. Sommigen wil-
len als zelfst. naam. trots geschreven hebben; an-
deren zouden schrijven trotsch- en luiheid.
92 Haren zegen moet wezen hun zegen, omdat
ouders een mannelijk zelfst. nw. en zegen 1 nv. is
93a. Aan de of den kinderen zij eere.
b. Kunnen is overtollig.
94a. Slagen is goed of wel slagen, {gelukken) dus is
wel overtollig.
b. Nalaten is scheidbaar, na te laten.
95a. Men spreekt hier van menschen in het algemeen en
dus is het mannelijk. Zie Weiland Spraakk. § 129.
b. Kiesch wordt als bijw. zoo wel als bijv. naamw.
met ch gespeld.
'èQa. Zekere is bijv. naamw. en neemt dus de e aan.
Zie Weiland Spraakk. § 118.
b. Van zwemmen en baden kan een van beide ver-
vallen ; wij hebben het laatste weggelaten, omdat
men door baden gewoonlijk iets anders verstaat
dan het jongensbedrijf, hier bedoeld.
c. Zeggende hij, bij een tegenw. deelwoord behoort
geen voornaamwoord.