Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
d. Het zij wordt in twee woorden geschreven, doch
met dat, schrijft men hetzij dat. Het kon hier
best weggelaten worden.
e. Landen is tegenw. tijd en heeft dus ééne d.
88a. Verachten heeft eene t tot wortelletter en is dus
in de geb. wijs enk. en meerv. veracht.
b. Schijnt, is te stellig. De zin is schijnen moge
of schijne.
c. ßloerbeiblad is nog beter in één woord geschreven.
d. Door den lijd kon opgenomen worden: door mid-
del van den tijd en dus van zeiven, daarom heb-
ben wij veranderd met den tijd of met der tijd.
Wij zijn zoo gelukkig niet, in 's Dichters werken
Ie kunnen naslaan hoe het daar staat; wij hebben
de spreuk elders gevonden.
89a. Tale, gelijk vele éénlettergrepige woorden van het
vrouwelijk geslacht, heeft deze zachte en in ons
oor welluidende e moeten missen.
b. Taal, moet niet herhaald, maar door een v. n. w.
vervangen worden.
c. Der beschaafde en der hoogere standen. Wij wil-
len niet hopen, dat men van dien tijd of van den
onzen sprekendp, het lidwoord der behoeft te her-
halen. In plaats van beschaafde is misschien nog
beter geleerde.
d. Staat is hier in den 2''"' naamv. en krijgt dus de
s, staatszaken. Zie Görlitz, over de naamvallea
T. M. 1 dl. bl. 14. Ook Dr. Brill, Spr. 1. bl, 80.
O. Gewoonlijk en meestal, een pleonasmus.
90a. liaadplegen, wordt hier door vader Cats twee-
maal scheidbaar genomen. Plegen beteekent gewoon
zijn en doen of bedrijven. Raadplegen beteek.
raad nemen. Men zegt: wij hebben onzen vriend
geraadpleegd. Volgens Cats en andere dichters,
kan men ook zeggen : wij hebben met onzen vriend
raad gepleegd. Zie Weila.w, Spraakk. § 319 en 222.