Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
f. Het slot zou misschien beter zijn: als ik u zeg,
dat ik blind ben.
84a. Den Heer, moet wezen: de Heer, wijl het als
zijnde voorkomt en dus in den eersten naamv.
staat. Wij gelooven, dat dit den heer nog een
overblijfsel is van de liefhebberij der vorige eeuw
om hier een' ablativus absolutus te zoeken. Zie
Werken v. d. M. der N. L. I d. en ten kaïe, .Aenl.
I dl. bl. 470.
b. Wij kunnen ons met de schrijfwijze onc ook
daarom niet vereenigen, wijl de kinderen onh
zullen lezen. Wij merken hier tevens aan, dat,
het bij Weiland en Bildebduk vr. ^en onz. doch
bij siegenbeek alleen vr. 'is.
c. iVIen noemt bloem van meel, van zwavel het
beste, uitgezifte meel qnz. doch hier zijn het
kamille bloemen of kamilbloemen.
Kamille is vr. bij Weiland en m. bij Siegenbeek.
85a. Men mag een geheim wel ontdekken, dat is op-
sporen ; maar het verraden is slecht.
b. Omdat geef gebiedende wijze enkelvoud is, daar-
om verraad ook zonder t.
c. Wie onaangeroerd in geene andere beteekenis ge-
lieft te nemen, dan dat men er zelfs volstrekt
niet met vinger of duim mag aanraken, zal dit
woord moeten veranderen in ongeschonden.
86 Do eerste zal ook wel de teedorste jeugd wezen,
een van beide kon dus achterwege blijven, kwam,
het niet in het dicht te pas.
87a. Is gelijk vonden wij wat al te sterl/ uitgedrukt,
gelijken voldeed ons beter.
b. Daar nog geen zelfst. naamw. voorafging, hetwelk
nu bij sommige, andere, verzvVegen is, moet het
7.\]n-.sommigen, anderen, allen. Dr.BuiLL,Sprl.lïl.96.
c. Dewijl is redegevend, hier is het te golijker tijd
dat en dus terwijl.